Răchitoasa ( Giurgieni Noi )

Index localitaţi » Răchitoasa ( Giurgieni Noi )

 Lista deportaţilor din Lenauheim la Răchitoasa ( Giurgenii Noi ) din monografia editată în limba Română de Asociaţia Şvabilor Banaţeni din Lenauheim  1982, pg.77 - 81 .